Romanian Historical Objectives (R.H.O.) Program Award

Programul de diplome "Obiective Istorice din Romania" (O.I.R.)

Alba Iulia Citadel / Ceteatea Alba Iulia

RHO Map
 
Weather
 
Photo
 
Video          
 
English

Will be filled soon ...

Source:
 
Harta OIR
 
Vremea
 
Fotografii
 
Filme
 
Româna

Cetatea bastionara din Alba Iulia a fost ridicata între anii 1714-1738, fiind considerata cea mai reprezentativa fortificatie bastionara de tip Vauban din tara noastra. Planul cetatii a fost întocmit de arhitectul italian Giovanni Morando Visconti, sub conducerea generalului Stefan de Steinville, completata apoi de generalul Weiss.

Lucrarile propriu-zise la fortificatia de la Alba Iulia au început la 4 noiembrie 1715, când s-a pus piatra de temelie a bastionului Carol, dedicat împaratului, situat pe latura de nord a cetatii.

Între secolele XVIII-XIX cetate a îndeplinit rolul de centru militar al Transilvaniei si de depozit general pentru armament. Perimetrul zidurilor este de aproximativ 12 kilometri, acestea fiind ridicate cu ajutorul a 20000 de iobagi.

Cetatea este alcatuita din 7 bastioane (Eugeniu de Savoia, Sf.Stefan, Trinitatea, Sf. Mihail, Sf. Carol, Sf. Capistrano, Sf. Elisabeta) configurându-i imaginea stelata caracteristica cetatilor de acest tip.

Cel mai mare dintre bastioane este cel al Trinitatii, care masoara 116 si 135 m si are plasat în centru un blazon încoronat cu câmpuri multiple si frunze de acant.

Zidurile cetatii sunt construite din caramida , piatra de cariera sau din ruinele cetatii romane, ele masurând la baza 3m, iar la vârf 1,20 m fiind sprijinite de contraforturi pentru a neutraliza înpingerile pamântului. Intrarea se face prin sase porti, decorate cu statui si reliefuri de catre o echipa de sculptori condusa de Johhan Konig.

Cetatea este impresionanta atât prin elementele decorative, cât si prin frumusetea celor sase porti ale fortificatiei, care sunt unice în toata arhitectura militara europeana. Fara îndoiala, sursa de inspiratie pentru artisti a fost mitologia antica, decoratia fiind realizata de sculptori ca Johann Konig, Johann Vischer si Giuseppe Tencalla. In totalitate cetatea se impune ca cel mai semnificativ ansamblu de plastica figurativa baroca din Transilvania. Intre zidurile ei s-au desfasurat evenimente de cea mai mare importanta pentru istoria poporului roman: epilogul rascoalei lui Horea si marea unire a Transilvaniei cu Romania la 1 Decembrie 1918.

Sursa: Site-ul oficial al Primariei Alba Iulia (www.apulum.ro/ro/cetatea.htm)

Apaffy Castle / Castelul Apaffy

RHO Map
 
Weather
 
Photo
 
Video
 
English

Will be filled soon ...

Source:

Harta OIR
 
Vremea
 
Fotografii
 
Filme
 
Româna

Castelul Apaffy din Dumbraveni a fost construit in sec. al XVI-lea in stilul Renasterii, de familia Apafi, din care s-a ridicat principele Transilvaniei Mihail Apaffy (1681-1690). A suferit interventii succesive, pastrandu-se planimetria si unele detalii decorative.

In 1552 puternicul feudal Grigore Apaffy, care pe atunci era prefect al judetului Dobica si loctiitorul maresalului curtii din Martinuzzi, guvernatorul Transilvaniei, cumpara toate mosiile existente in Dumbraveni si construieste castelul cetate de aici, in acest timp se formeaza domeniul cetatii Dumbraveni. Castelul cetate a fost atacat in 1562 in timpul rascoalei secuilor.

In urma atacului a suferit daune semnificative si a fost necesara refacerea si intarirea castelului cu noi bastioane. La 1590 Nicolae Apaffy, prefectul comitatului Cetatea de Balta (Tarnava) isi muta sediul oficial la castelul din Dumbraveni. Din acest moment domeniul cetatii Dumbraveni capata tot mai mult functia domeniului din Cetatea de Balta. Dupa ce Mihai Apaffy infrange incercarile adversarilor de al rasturna, se instaleaza o lunga vreme la domnie, iar in 16 septembrie 1661 targul Dumbraveni prin aceasta devine resedinta domneasca. In perioada stapanirii habsburgice, Dumbraveni facea parte din cele 10 orase libere regesti din Transilvania. A fost vizitat la 1 iunie 1773 de imparatul Iosif al II-lea, cu ocazia calatoriei acestuia in Transilvania. In timpul revolutiei din 1848, orasul este cucerit in doua randuri de catre generalul Bem József, care impreuna cu Petofi Sándor, unul dintre liderii revolutiei maghiare, a poposit aici trei zile.

Se gaseste langa impresionanta biserica armeano-catolica; Fatada castelului este renovata, dar accesul interior este inchis deoarece exista pericol de prabusire,

 Sursa: www.turismland.ro

Arutela Roman Castrum / Castrul Roman Arutela

RHO Map
 
Weather
 
Photo
 
Video
 
English
The Arutela Roman Castrum (Camp) is a historic monument, located between Pausa and Caciulata villages, near Calimanesti, dating from the years 137-138 AD (Roman Empire age). The construction is located on the left bank of the Olt River, near Cozia Monastery and Turnu hydropower complex.

The dating was done on the basis of the inscriptions found in the front of two of the camp gates, indicating that it was built during Emperor Hadrian, by a detachment of Syrian archers (Suri Sagittari), in the 138, at the order of Titus Flavius Constans, the procurator and the military governor of Dacia Inferior.

The latest currency found at Arutela, was issued between the years 220-223 AD. At Arutela was also a Dacian settlement, which has prolonged existence in the Roman Empire possession.

Source: Wikipedia

Harta OIR
 
Vremea
 
Fotografii
 
Filme
 
Româna
Castrul roman Arutela este un monument istoric, situat între localitatile Pausa si Caciulata, în Poiana Bivolari, lânga orasul Calimanesti, datând din epoca romana, anii 137–138 d.C. Constructia se gaseste pe malul stâng al Oltului, în vecinatatea Mânastirii Cozia si a complexului hidroenergetic Turnu.

Datarea s-a facut pe baza unei inscriptii, descoperita în dublu exemplar în fata a doua din portile castrului, din care rezulta ca acesta a fost construit în vremea împaratului Hadrian, de un detasament de arcasi sirieni (Suri Sagittari), în anul 138, din ordinul lui Titus Flavius Constans, procurator si guvernator militar al Daciei Inferior.

Ultima moneda, ca datare, descoperita la Arutela, a fost emisa între anii 220–223 d.C. La Arutela a existat si o asezare dacica, care si-a prelungit existensa sub stapânirea romana.

Sursa: Wikipedia

Rm. Valcea Episcopal Palace / Palatul Episcopal Rm. Valcea

RHO Map
 
Weather
 
Photos
 
Video
 

English

In 1850, the Bishop Calnic Cernicanul began building the bishop house, on the ruins of the former buildings, founded by the Bishops Eftimie and Mihail and then build the church, which was completed on 3th of November 1850.

The current cellar (basement) under this house is similar to the proportions of the monastery cellars of Dintr-un Lemn, Horezu, Brancoveni and others, showing that the origin belongs to the post-Brancoveanu period of former buildings, around 1739.

The bishop house of Saint Calinic have great look outside, but modest inside. After 35 years, in 1889, the official house was restored by Bishop Gennady Ramniceanu, a scholar and a very good householder. Being a man walked by foreign, he has struggled to adorn the Bishop House that has been assigned rating of "palace". It is believed that all furniture, interior restoration materials and craftsmen were brought from Vienna.

Between 1964-1965 instead of the wood stairs was built a main staircase made of Alunu marble and adorned with a mosaic whose decoration immortalize the past of the Diocese.

Source: site www.arhiram.ro (Ramnicu's Archdiocese)

 
Harta OIR
 
Vremea
 
Fotografii
 
Filme
 

Româna

In anul 1850, Episcopul Calnic Cernicanul incepe construirea casei arhieresti, ridicata pe ruinele fostelor cladiri, intemeiate de Episcopii Eftimie si Mihail, iar mai apoi construirea bisericii, fiind finalizata la 3 noiembrie 1850.

Pivnita actuala (beciurile) de sub aceasta casa este asemanatoare ai de proportiile beciurilor de la manastirile Dintr-un Lemn, Horezu, Brancoveni si altele, ceea ce arata ca originea fostelor cladiri apartine epocii de constructie post-brancovenesti, adica in jurul anului 1739.

Casa Arhiereasca a Sfantului Calinic avea infatisare mareata in exterior, dar modesta in interior. Dupa 35 de ani, in 1889, partea oficiala a Casei a fost restaurata de Episcopul Ghenadie Ramniceanu, un erudit si foarte bun gospodar. Om umblat prin strainatate, s-a straduit sa impodobeasca in asa fel Casa Arhiereasca incat i s-a atribuit calificativul de „palat". Se crede ca tot mobilierul, materialul si mesterii restaurarii interioare, au fost adusi de la Viena.

Intre anii 1964-1965 in locul scarii de lemn, s-a construit o scara principala din marmora de Alunu si s-a impodobit cu un mozaic a carui decoratie imortalizeaza in marmura aspecte din trecutul si prezentul Eparhiei.

Sursa: site-ul Arhiepiscopiei Ramnicului (www.arhiram.ro)